Collectie Rotermundt Asian Art 5

De opzet van Rotermundt Asian Art 5 is een zo breed mogelijke collectie te exposeren om zo, een totaalbeeld van de Indonesische schilderskunst te kunnen bieden.

Het betreft kunstenaars die grote bekendheid genieten in Indonesië en ver daar buiten. Van velen van hen hangt werk in musea in Indonesië en andere landen. Maar ook minder bekende, doch zeer interessante kunstenaars, maken deel uit van de collectie.